Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012


Chung cư CT6 XA LA

Bán chung cư CT6 Xa La tòa CT6A, CT6B và CT6C do chính chủ gửi bán giá rẻ nhất!
Hiện nay tôi đang có một số căn hộ tại CT6 Xa La do chủ gửi bán, các căn hộ ở CT6 Xa La đã đóng được 60% giá trị hợp đồng, có hợp đồng mua bán. 
Giá gốc 17,5 triệu/m2.
Hiện tòa CT6A B C đã xây xong thô, đang hoàn thiện bên trong, dự kiến quý I/2013 bàn giao nhà.


Các căn hộ hiện có:
117        
KHU ĐÔ THỊ
TÒA NHÀ
TẦNG
PHÒNG
DIỆN TÍCH (m2)
HƯỚNG
BAN CÔNG
HƯỚNG CỬA
GIÁ GỐC (Triệu/m2)
TIẾN ĐỘ
GIÁ BÁN (Triệu/m2)
118        
Xa La
CT6A
4
01
74.1
Đông Bắc ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
- 35 Bao tên
119        
Xa La
CT6A
6
01
74.1
Đông Bắc ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
+ 15 Bao tên
120        
Xa La
CT6A
12A
02
64.1
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
18.025
80%
- 10 Bao tên
121        
Xa La
CT6A
14
03
83.3
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
+ 10 Bao tên
122        
Xa La
CT6A
23
03
83.3
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
- 30 Bao tên
123        
Xa La
CT6A
26
03
83.3
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
- 140 Bao tên
124        
Xa La
CT6A
19
07
66.3
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 35 Bao tên
125        
Xa La
CT6A
3
08
69.8
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
+ 15 Bao tên
126        
Xa La
CT6A
12A
08
69.8
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 60 Bao tên
127        
Xa La
CT6A
22
08
69.8
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
+ 10 Bao tên
128        
Xa La
CT6A
21
10
69.1
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 20 Bao tên
129        
Xa La
CT6A
25
10
69.1
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 50 Bao tên
130        
Xa La
CT6A
28
10
69.1
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 50 Bao tên
131        
Xa La
CT6A
2
11
64.1
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
18.025
80%
+ 35 Bao tên
132        
Xa La
CT6A
16
11
69.8
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 35 Bao tên
133        
Xa La
CT6A
21
11
69.8
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 30 Bao tên
134        
Xa La
CT6A
25
11
69.8
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
- 50 Bao tên
135        
Xa La
CT6A
31
12
66.3
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
+ 5 Bao tên
136        
Xa La
CT6A
25
13
63.3
Tây Nam
Đông Bắc
17.5
80%
+ 10 Bao tên
137        
Xa La
CT6A
24
14
67.7
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
+ 0 Bao tên
138        
Xa La
CT6A
25
14
67.7
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
- 40 Bao tên
139        
Xa La
CT6A
26
14
67.7
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
+ 10 Bao tên
140        
Xa La
CT6A
14
16
83.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
+ 20 Bao tên
141        
Xa La
CT6A
21
16
83.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
- 40 Bao tên
142        
Xa La
CT6A
22
16
83.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
+ 20 Bao tên
143        
Xa La
CT6A
23
16
83.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
- 30 Bao tên
144        
Xa La
CT6A
26
16
83.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
- 30 Bao tên
145        
Xa La
CT6A
27
16
83.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
- 40 Bao tên
146        
Xa La
CT6A
29
17
64.1
Đông Bắc ô góc
Tây Nam
18.025
80%
- 50 Bao tên
147        
Xa La
CT6A
12
19
75.6
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
+ 5 Bao tên
148        
Xa La
CT6A
17
19
75.6
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 90 Bao tên
149        
Xa La
CT6A
24
19
75.6
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 50 Bao tên
150        
Xa La
CT6A
27
19
75.6
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 50 Bao tên
151        
Xa La
CT6A
24
20
75
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 35 Bao tên
152        
Xa La
CT6A
21
21
75
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 35 Bao tên
153        
Xa La
CT6A
28
21
75
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 70 Bao tên
154        
Xa La
CT6A
4
22
75.6
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 70 Bao tên
155        
Xa La
CT6A
25
22
75.6
Đông Bắc
Tây Nam
17.5
80%
- 70 Bao tên
156        
Xa La
CT6B
10
02
61.6
Tây Bắc
Đông Nam
17.5
80%
+ 55 Bao tên
157        
Xa La
CT6B
24
02
61.6
Tây Bắc
Đông Nam
17.5
80%
+ 25 Bao tên
158        
Xa La
CT6B
3
03
72.3
Tây Bắc ô góc
Tây Nam
18.025
80%
+ 30 Bao tên
159        
Xa La
CT6B
31
03
72.3
Tây Bắc ô góc
Tây Nam
18.025
80%
- 50 Bao tên
160        
Xa La
CT6B
2
04
61.6
Đông Bắc
Tây Bắc
17.5
80%
- 20Bao tên
161        
Xa La
CT6B
23
05
73.3
Đông Nam ô góc
Tây Nam
18.025
80%
- 30 Bao tên
162        
Xa La
CT6B
5
06
62.6
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
+ 10 Bao tên
163        
Xa La
CT6B
28
06
62.6
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
+ 35 Bao tên
164        
Xa La
CT6B
24
07
61.6
Đông Nam
Tây Bắc
17.5
80%
+ 10 Bao tên
165        
Xa La
CT6B
25
08
61.6
Đông Nam
Tây Bắc
17.5
80%
+ 10 Bao tên
166        
Xa La
CT6B
26
08
61.6
Đông Nam
Tây Bắc
17.5
80%
+ 30 Bao tên
167        
Xa La
CT6B
8
09
62.6
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
+ 70 Bao tên
168        
Xa La
CT6B
25
09
62.6
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
17.850
80%
+ 10 Bao tên
169        
Xa La
CT6B
6
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 10 Bao tên
170        
Xa La
CT6B
9
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 10 Bao tên
171        
Xa La
CT6B
15
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 25 Bao tên
172        
Xa La
CT6B
16
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 15 Bao tên
173        
Xa La
CT6B
18
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 10 Bao tên
174        
Xa La
CT6B
22
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
- 20 Bao tên
175        
Xa La
CT6B
27
10
73.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 0 Bao tên
176        
Xa La
CT6B
12
11
94.6
Tây Nam
Tây Bắc
17.5
80%
- 90 Bao tên
177        
Xa La
CT6B
4
12
72.3
Tây Bắc ô góc
Đông Bắc
         18.025
80%
- 50 Bao tên
178        
Xa La
CT6B
18
12
72.3
Tây Bắc ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
+ 10 Bao tên
179        
Xa La
CT6B
12
13
61.6
Tây Bắc
Đông Nam
17.5
80%
+ 30 Bao tên
180        
Xa La
CT6B
24
13
61.6
Tây Bắc
Đông Nam
17.5
80%
+ 10 Bao tên
181        
Xa La
CT6B
25
13
61.6
Tây Bắc
Đông Nam
17.5
80%
+ 10 Bao tên
182        
Xa La
CT6B
16
14
62.6
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
+ 20 Bao tên
183        
Xa La
CT6B
17
14
62.6
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
+ 20 Bao tên
184        
Xa La
CT6B
24
14
62.6
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
+ 10 Bao tên
185        
Xa La
CT6B
25
14
62.6
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
18.025
80%
+ 10 Bao tên
186        
Xa La
CT6C
27
03
72.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
+ 10 Bao tên
187        
Xa La
CT6C
30
03
72.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
- 70 Bao tên
188        
Xa La
CT6C
31
03
72.3
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
- 40 Bao tên
189        
Xa La
CT6C
25
08
61.6
Tây Bắc
Đông Nam
17.5
80%
+ 20 Bao tên
190        
Xa La
CT6C
16
09
62.6
Tây Bắc ô góc
Đông Nam
17.850
80%
 + 30 Bao tên
191        
Xa La
CT6C
22
12
72.3
Đông Nam ô góc
Đông Bắc
18.025
80%
- 20 Bao tên
192        
Xa La
CT6C
5
13
61.6
Đông Nam
Tây Bắc
17.5
80%
+ 40 Bao tên
193        
Xa La
CT6C
24
13
61.6
Đông Nam
Tây Bắc
17.5
80%
+ 40 Bao tên
194        
Xa La
CT6C
24
14
62.6
Đông Nam ô góc
Tây Bắc
18.025
80%
+ 30 Bao tên
Và còn một số căn khác đang cập nhật
Liên hệ: Mr Đông 097 385 7179
Tags: chung cu ct6 xala, ct6a xa la, ct6b xala, ct6c xa la, chung cu xa la ct6, ct6 xa la gia re, chung cu xa la dien tich nho, ct6a xala, ct6b xa la, ct6c xala, can ban chung cu xa la, chung cu xa la cat lo, chinh chu ban xa la, chinh chu ban ct6 xa la, gia re xa la ct6, chinh chu ct6 xa la, chung cu ct6 xa la chinh chu, chung cu xa la ban lo, cat lo ct6 xa la